Salafi Sufism?

The aim of this article is to analyse a local expression of the transnational Ahbash Sufi movement in light of recent scholarship on the relationship between Salafism and Sufism as well as Islamic neo-traditionalism. Some researchers have reacted again…

Muslimer i Sverige under stormaktstiden

Islamforskning i Sverige är liksom på andra håll i hög grad samtidsorienterad. Samtidigt finns intressant historiskt material som rör islam och muslimer i Sverige under historisk tid. Denna artikel behandlar några av de muslimer som kom att leva i Sver…