Ægteskab i transition

Artiklen undersøger forandringer i tyrkisk-danske muslimers normer for ægteskab og parforhold. Dette gøres ud fra ni dybdegående, semistrukturerede interview med tyrkisk-danske muslimer, som er eller har været gift, og som er tilknyttet Dansk Tyrki…

“Meet my brain”

Denne artikel bygger på et feltarbejde hos organisationen Kvinder i Dialog, før, under og efter at det danske tildækningsforbud trådte i kraft den 1. august 2018. Studiet søger at tage niqabklædte kvinder på ordet ved at indgå i dialog med dem o…

Om moskéer og medborgerskab

Ligesom i resten af Europa er moskéer i Danmark ud over at være et rum for religiøs forsamling og udøvelse et sted, hvor forskellige sociale aktiviteter finder sted; aktiviteter, der baserer sig på frivilligt arbejde og til trods for en udbredt et…

Politisk islam under AKP

Denne artikel undersøger, hvordan AKP’s tørklædepolitik kan forstås som en del af en udvikling mod øget islamisering i partiet. For at undersøge dette fokuserer artiklen på partiets tørklædepolitik, som kan give indsigt i partiets politiske strate…