Det Lykkelige Aarhus

På Aarhus Universitet er Arabisk- og islamstudier en selvstændig uddannelse, som er knyttet til Afdeling for Religionsvidenskab. Den 29. oktober 2021 afholdte afdelingen sit 30-års jubilæum. I den anledning præsenterede Mattias Gori Olesen denne tale o…

Danske moskéer og salafisme

Selvom den akademiske såvel som den offentlige og politiske interesse for salafisme er i vækst i disse år, mangler der fortsat studier af, hvordan salafisme indgår i bredere muslimske kontekster, herunder moskéer. Af en række forskellige årsager var te…

Mönster i rappakaljan

Föreliggande artikel är resultatet av ett test som undersöker om det går att använda ett högst bristfälligt resultat av automatisk transkribering via Googles tjänst Speech-to-Text av 208 inspelade föreläsningar hämtade från den svenska salafistiska hem…

“Spred den gode nyhed, Islamisk Stat består”

Den jihadistiske oprørsgruppe Islamisk Stat i Irak og Syrien forklarede og legitimerede gruppens militære fremgang fra 2011-2014 – der lagde grunden for proklamationen af et Islamisk kalifat i sommeren 2014 – med reference til guddommelig støtte og ind…

Radikaliseringens religiøse dimensioner

Empirisk forskning i radikal islamisme viser, at radikale islamister oftest selv forstår deres verdenssyn, handlinger og motiver som dybt religiøse. Alligevel har forskere ofte nedtonet de religiøse dimensioner af radikalisering. Denne artikel argument…

Introduktion

Radikal islamisme, jihadisme, militant Islamisme og (jihadi-)salafisme. Artiklerne i dette nummer af Tidsskrift for Islamforskning anvender forskellige termer, men er centreret omkring samme emne: En religiøs ideologi, som her går under fællesbetegnels…

GOD IS TELLING US SOMETHING

The conflicting and different reactions to Covid-19 pandemic, ranging from a willingness to cooperate with health authorities to a violent rejection of all decisions and measures suggested or taken by local and international authorities are but express…

Danish Muslims during COVID- 19

How have Danish Muslims communicated on social media about COVID-19, and how have religious communities been included in the handling of the pandemic? Religion has become part of the public debate in new ways, because religious gathering places have be…

Religion og sekularisme under covid-19

I begyndelsen af 2020 var Kina epicenteret for covid-19, hvorfra virussen hurtigt spredte sig til resten af verden. Pandemien kom som et chok for de uforberedte stater og for deres befolkninger, der hurtigt måtte se deres hverdag underlagt restriktione…

Muslimer i Sverige under stormaktstiden

Islamforskning i Sverige är liksom på andra håll i hög grad samtidsorienterad. Samtidigt finns intressant historiskt material som rör islam och muslimer i Sverige under historisk tid. Denna artikel behandlar några av de muslimer som kom att leva i Sver…