GOD IS TELLING US SOMETHING

The conflicting and different reactions to Covid-19 pandemic, ranging from a willingness to cooperate with health authorities to a violent rejection of all decisions and measures suggested or taken by local and international authorities are but express…

Danish Muslims during COVID- 19

How have Danish Muslims communicated on social media about COVID-19, and how have religious communities been included in the handling of the pandemic? Religion has become part of the public debate in new ways, because religious gathering places have be…

Religion og sekularisme under covid-19

I begyndelsen af 2020 var Kina epicenteret for covid-19, hvorfra virussen hurtigt spredte sig til resten af verden. Pandemien kom som et chok for de uforberedte stater og for deres befolkninger, der hurtigt måtte se deres hverdag underlagt restriktione…

Muslimer i Sverige under stormaktstiden

Islamforskning i Sverige är liksom på andra håll i hög grad samtidsorienterad. Samtidigt finns intressant historiskt material som rör islam och muslimer i Sverige under historisk tid. Denna artikel behandlar några av de muslimer som kom att leva i Sver…

Forskeren og journalisten krydser klinger

Debatten om islam og muslimer har – som en central dimension af debatten om integration – været en af de sidste årtiers mest ophedede og polariserede politiske debatter i Danmark. Forskningen har bl.a. kigget på mediernes rolle som videreformidlere såv…

Medieret diaspora mellem tro og politik

Nye medieteknologier har forkortet distancen mellem diasporagrupper og deres oprindelseslande, samtidig med at de har intensiveret muligheden for at orientere sig både nationalt og transnationalt. I denne artikel undersøges, hvordan muslimske mænd i Da…

”Hvor kan jeg gøre en forskel?”

Denne artikel sammenligner to grupper af bahrainere i Europa: en lille gruppe dansk-bahrainere og den noget større gruppe bahrainere i London. Min analyse fokuserer på forholdet mellem diaspora og aktivisme, i relation til fx Sökefeld (2006) og Adamson…