Introduktion

Radikal islamisme, jihadisme, militant Islamisme og (jihadi-)salafisme. Artiklerne i dette nummer af Tidsskrift for Islamforskning anvender forskellige termer, men er centreret omkring samme emne: En religiøs ideologi, som her går under fællesbetegnels…