Radikaliseringens religiøse dimensioner

Empirisk forskning i radikal islamisme viser, at radikale islamister oftest selv forstår deres verdenssyn, handlinger og motiver som dybt religiøse. Alligevel har forskere ofte nedtonet de religiøse dimensioner af radikalisering. Denne artikel argument…